Việt Úc sở hữu đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp

Đội ngũ Giảng viên

Thầy NGUYỄN BÁ MINH ĐẠO

- Lập Trình Java

Thầy LÊ MINH THÁI

- Trưởng Khoa Công Nghệ Thông Tin (Chi nhánh Đà Nẵng)

Thầy PHAN VIẾT THẾ

- Trưởng Khoa Công Nghệ Thông Tin