Việt Úc sở hữu đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp

Đội ngũ Giảng viên

Cô TRẦN THỤY TRANG ANH

- Bánh Âu Chuyên Nghiệp

Cô NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

- Bánh Âu Chuyên Nghiệp
- Bánh Âu Nâng Cao
- Bánh Nướng Tổng Hợp

Cô TRẦN NGỌC HOÀI MỸ

- Bánh Âu Chuyên Nghiệp
- Bánh Âu Nâng Cao

Thầy PHẠM ĐÌNH TIẾN

- Bánh Âu Chuyên Nghiệp
- Bánh Nướng Tổng Hợp

Cô NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

- Nghệ Thuật Trang Trí Bánh Kem

Cô NGÔ THÙY ĐAN THANH

- Bánh Âu Chuyên Nghiệp
- Bánh Âu Nâng Cao
- Nghệ Thuật Trang Trí Bánh Kem

Thầy ĐẶNG THANH BÌNH

- Bánh Nướng Tổng Hợp

Thầy BÙI THANH PHONG

- Bánh Nướng Tổng Hợp