CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu các khóa học tại Việt Úc là cung cấp cho học viên nền tảng giáo dục toàn diện để học viên tự tin đảm nhận các vị trí quan trọng trong nghề nghiệp tương lai của mình.

Chương Trình Đào Tạo Lập Trình Viên Chuẩn Doanh Nghiệp – Fast Track 1

Khai giảng: Liên hệ

Quản Trị Khách Sạn
(Hệ Trung Cấp – Liên thông ĐH)

Khai giảng:

Khóa học Bánh Âu Chuyên Nghiệp

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bánh Âu Nâng Cao

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bánh Nướng Nâng Cao

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bánh Nướng Tổng Hợp

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Quản Lý Bar

Khai giảng: Liên tục

Khóa học Quản Lý Bếp

Khai giảng: Liên hệ