KHÓA HỌC VIỆT ÚC

Mục tiêu của khóa học tại Việt Úc là cung cấp cho học viên nền tảng giáo dục toàn diện để có thể đảm nhận các vị trí­ quan trọng trong ngành kinh doanh khách sạn.

Cơ hội tạo dựng và phát triển tương lai

Mục tiêu của khóa học tại Việt Úc là cung cấp cho học viên nền tảng giáo dục toàn diện để có thể đảm nhận các vị trí­ quan trọng trong ngành kinh doanh khách sạn.

23

Phòng học
Tiêu chuẩn quốc tế

2.400

Học viên
Đã tốt nghiệp

40.000

Khóa học
Đã được tổ chức

105

Giảng viên
Tiêu chuẩn quốc tế
GIỚI THIỆU VỀ VIỆT ÚC

Đối tác

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Xem thêm