Khóa học Quản Lý Bar

Khai giảng: Liên tục

Khóa học Trưởng Điều Hành Pha Chế (Hệ Sơ Cấp)

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Trực Tuyến Quản Lý Bar

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Pha Chế Thức Uống Không Cồn

Khai giảng: 25/7/2022

Khóa học Pha Chế Cafe Nghệ Thuật (Barista)

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Combo Pha Chế Chuyên Nghiệp

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Pha chế Rượu – Bartender (Ngắn hạn)

Khai giảng: Liên hệ