Việt Úc sở hữu đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp

Đội ngũ Giảng viên

Cô TỪ PHƯỚC LỘC

- Cắm Hoa

Thầy PHAN MINH CHÂU

- Tổng Quan Du Lịch
- Kỹ Năng Mềm

Cô NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

- Dịch Vụ Khách Hàng

Thầy NGUYỄN VIỆT HÙNG

- Sale & Marketing
- Dịch Vụ Khách Hàng

Thầy NGUYỄN QUỐC TOÀN

- Pháp Luật

Thầy NGUYỄN NHƯ HUY

- An Ninh Khách Sạn

Thầy NGUYỄN LÊ NHẬT THANH

- Điều Hành Yến Tiệc
- Nghiệp Vụ Bàn

Cô MAI THỊ NGHỊ

- Nghiệp Vụ Phòng
- Quản Lý Phòng

Thầy LÊ MẠNH HÙNG

- Chăm Sóc Khách Hàng
- Kỹ Năng Lãnh Đạo

Thầy LÊ ĐÌNH MẠNH TIÊN

- Quản Lý Ẩm Thực

Thầy HOÀNG VĂN NAM

- Giáo Dục Quốc Phòng

Cô HOÀNG TIỂU NGA

- Tiếng Anh