TƯ VẤN VIÊN TUYỂN SINH

Ngày hết hạn: 31/10/2021

Bready Bánh Mì Tươi tuyển dụng

Ngày hết hạn: 29/12/2020

Tous les Jours tuyển dụng

Ngày hết hạn: 19/09/2020

Bread Talk tuyển dụng

Ngày hết hạn: 18/11/2020

Le Castella tuyển dụng

Ngày hết hạn: 24/09/2020

Grand Palace – Tuyển dụng TTS

Ngày hết hạn: 16/04/2020

Công ty The OX Not Only tuyển dụng

Ngày hết hạn: 27/02/2020

Khách sạn Prague Quận 1 tuyển dụng

Ngày hết hạn: 24/02/2019

Snob Coffee tuyển dụng quản lý

Ngày hết hạn: 11/09/2020