Cô ĐẶNG THỊ HOÀNG TRINH

- Nghiệp Vụ Tiếp Tân
- Quản Lý Tiếp Tân

Hình ảnh & Video giảng viên

TƯ LIỆU GIẢNG VIÊN