CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu các khóa học tại Việt Úc là cung cấp cho học viên nền tảng giáo dục toàn diện để học viên tự tin đảm nhận các vị trí quan trọng trong nghề nghiệp tương lai của mình.

Pha Chế Cà Phê Nghệ Thuật (Barista)

Khai giảng: Liên hệ

Pha Chế Thức Uống Không Cồn

Khai giảng: Liên hệ

Bar trưởng điều hành

Khai giảng: Liên hệ

Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

Khai giảng: Liên hệ

Bếp trưởng bánh

Khai giảng: Liên hệ

Bar trưởng điều hành

Khai giảng: Liên hệ

Quản trị Bếp Công nghiệp

Khai giảng: Liên hệ

Quản trị Bếp Công nghiệp

Khai giảng: Liên hệ