Đối Tác & Doanh Nghiệp

Cùng đồng hành với Việt Úc là các đối tác hàng đầu trong ngành Nhà hàng – Khách sạn, F&B và Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Điều này đảm bảo học viên của Việt Úc sẽ có nhiều cơ hội được thực tập thực tế và làm việc  tại các doanh nghiệp nổi tiếng đầu ngành, phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình.

Doang nghiệp A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...

Renaissance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...

Caravelle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...

Renaissance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...

Park Hyatt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...

Renaissance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...

Park Hyatt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...

Sheraton

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...

Renaissance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...

Caravelle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore...