VIỆC LÀM NHÀ HÀNG-PASTEUR STREET TUYỂN DỤNG 08/10/2018

VIỆC LÀM NHÀ HÀNG-PASTEUR STREET TUYỂN DỤNG 08/10/2018

VIỆC LÀM NHÀ HÀNG – GÓC TUYỂN DỤNG TRƯỜNG QLKS VIỆT ÚC

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nhà hàng Bia Thủ Công Pasteur Street là

CÔNG TY BIA THỦ CÔNG CHẾ BIẾN NGAY TẠI VIỆT NAM

Sử dụng kĩ nghệ làm bia thủ công Mỹ cùng nguyên liệu đặc sản độc đáo của Việt Nam, Pasteur Street đã tạo ra những sản phẩm bia thủ công có hương vị tuyệt vời. Cho tới nay, PSBC đã có tổng cộng 70 loại bia khác nhau và phát triển 3 hệ thống ủ bia để duy trì được chất lượng tốt nhất. Bia của PSB đã xuất hiện tại hơn 80 nhà hàng, bar, và khách sạn ở Việt Nam. Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng của Pasteur Street ở tại các quán bar, nhà hàng khách sạn ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang hay Sapa thì tức là bạn đã tìm được một trong những nơi uống bia chất lượng nhất thế giới.

Với nhu cầu phát triển không ngừng, chúng tôi cần tuyển nhân sự Việc làm nhà hàng  ở vị trí sau:

 1. BẾP TRƯỞNG – Lương: 10 – 15 triệu

Yêu cầu Việc làm nhà hàng :

– Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương.

– Am hiểu về món Á, món Âu.

– Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy.

– Có thể đi làm ngày Lễ Tết

 1. BẾP PHÓ – Lương: 6 – 8 triệu

Yêu cầu Việc làm nhà hàng :

– Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương.

– Hiểu biết về món Á, món Âu

– Có thể đi làm ngày Lễ Tết

Quyền lợi:

 • Mức lương cạnh tranh Việc làm nhà hàng
 • Đồng phục Công ty
 • Được tham gia BHXH khi trở thành Nhân viên chính thức
 • Thưởng lương tháng 13
 • Xét tăng lương mỗi năm một lần
 

JOB DESCRIPTION

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Department

Bộ phận

Taproom

Nhà hàng

Job Title

Chức vụ

Executive Chef

Điều hành Bếp/ Bếp trưởng

Report to

Báo cáo tới

F&B Country Manager

Giám đốc F&B Toàn Quốc


DUTIES AND RESPONSIBILITIES/
NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM Việc làm nhà hàng

 • Accomplishes all kitchen human resource objectives by recruiting, selecting, orienting, training, assigning, scheduling, coaching, counseling, and disciplining employees; communicating job expectations; planning, monitoring, appraising, and reviewing job contributions; planning and reviewing compensation actions; enforcing policies and procedures.

Hoàn thành tất cả các mục tiêu nguồn nhân lực nhà bếp bằng cách tuyển dụng, lựa chọn, định hướng, đào tạo, phân công, lập kế hoạch, huấn luyện, tư vấn và kỷ luật nhân viên; giao tiếp mong đợi công việc; lập kế hoạch, giám sát, thẩm định và xem xét các đóng góp công việc; lập kế hoạch và xem xét các hành động đền bù; thực thi các chính sách và thủ tục.Việc làm nhà hàng

 • Be able to contributing information and recommendations to strategic plans and reviews; preparing and completing action plans; implementing production, productivity, quality, and customer-service standards; resolving problems; completing audits; identifying trends; determining system improvements; implementing change.

Có thể đóng góp thông tin và kiến ​​nghị cho các kế hoạch và đánh giá chiến lược; chuẩn bị và hoàn thành kế hoạch hành động; thực hiện các tiêu chuẩn sản xuất, năng suất, chất lượng và dịch vụ khách hàng; giải quyết vấn đề; hoàn thành kiểm toán; xác định xu hướng; xác định cải tiến hệ thống; thực hiện thay đổi. Việc làm nhà hàng 

 • Be responsible to Profit and Loss of the all the kitchens and directly explain to GM

Chịu trách nhiệm về lợi nhuận và tổn thất của tất cả các nhà bếp và giải thích trực tiếp cho Ban Giám đốc.

 • Be responsible to roster and cross-training for all staffs to help them have enough knowledge to contribute the best for company

Chịu trách nhiệm huấn luyện và đào tạo chéo cho tất cả nhân viên để giúp họ có đủ kiến ​​thức để đóng góp tốt nhất cho công ty.

 • To maximize the revenue and minimize the expenses by using up all resources of man power, extra materials, suppliers in order to have the best profit target.

Tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí bằng cách sử dụng hết tất cả các nguồn lực của con người, vật liệu phụ, nhà cung cấp để có mục tiêu lợi nhuận tốt nhất.

 • To ensure that adequate inventories of food and beverages and equipment of all the kitchens in nationwide are maintained

Đảm bảo rằng hàng tồn kho đầy đủ của thực phẩm và đồ uống và thiết bị của tất cả các nhà bếp trên toàn quốc được duy trì

 • Recommendation on revision in pricing of food and beverage items based on costs, competition, etc…

Khuyến nghị sửa đổi giá các mặt hàng thực phẩm và đồ uống dựa trên chi phí, cạnh tranh, v.v …

 • Be responsible to give appraisal to team members to get them developing or promoted

Chịu trách nhiệm đưa ra đánh giá cho các thành viên trong nhóm để giúp họ phát triển hoặc thăng tiến

 • Updates job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organization

Cập nhật kiến ​​thức nghề nghiệp bằng cách tham gia các cơ hội giáo dục; đọc ấn phẩm chuyên nghiệp; duy trì mạng cá nhân; tham gia tổ chức chuyên nghiệp

 • Be responsible for menu planning

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch thực đơn

 • Be responsible for staffing and scheduling Supervise and Schedule

Chịu trách nhiệm về nhân sự và lên lịch giám sát và lên lịch

 • Be able to set up a new kitchen at a new restaurant

Có thể thiết lập một nhà bếp mới tại một nhà hàng mới

 • Be able to determine production schedules and staff requirements necessary to ensure timely delivery of services.

Có thể xác định lịch trình sản xuất và các yêu cầu của nhân viên cần thiết để đảm bảo cung cấp dịch vụ kịp thời.

 • Ensure a great customer experience.

Đảm bảo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời

 • Maintain superior food quality.

Duy trì chất lượng thực phẩm cao cấp

 • Work with FOH Manager to compose menu and input in the POS system for sale

Làm việc với FOH Manager để soạn menu và nhập vào hệ thống POS để bán

 • Forecast plan to buy new or replace old equipment of the restaurant.

Dự báo kế hoạch mua mới hoặc thay thế thiết bị cũ của nhà hàng.

 • Responsible for train all kitchen staffs to maintain a superior food quality standard

Chịu trách nhiệm đào tạo tất cả nhân viên nhà bếp để duy trì tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm cao cấp

 • Estimate amounts and costs of required supplies, such as food and ingredients

Ước tính số lượng và chi phí của các vật tư cần thiết, chẳng hạn như thực phẩm và nguyên liệu

 • Source food and goods from reliable places at the best value

Nguồn thực phẩm và hàng hóa từ những nơi đáng tin cậy với giá trị tốt nhất

 • Create interesting flavor pairings with beer and food

Tạo các cặp hương vị thú vị với bia và thức ăn

 • Keep new menu items in rotation with news beers

Giữ các mục trình đơn mới xoay vòng với các loại bia tin tức

 • Supervise the kombucha program from start to finish

Giám sát chương trình kombucha từ đầu đến cuối

 • Instruct cooks and other workers in the preparation, cooking, garnishing, and presentation of food.

Hướng dẫn các đầu bếp và các công nhân khác trong việc chuẩn bị, nấu ăn, trang trí và trình bày thực phẩm

 • Monitor sanitation practices to ensure that employees follow standards and regulations.

Giám sát thực hành vệ sinh để đảm bảo rằng nhân viên tuân theo các tiêu chuẩn và quy định

 • Analyze recipes to assign prices to menu items, based on food, labor, and overhead costs.

Phân tích công thức nấu ăn để chỉ định giá cho các mục menu, dựa trên thực phẩm, lao động và chi phí trên không.

 • Check he quality of raw and cooked food products to ensure that standards are met.

Kiểm tra chất lượng của các sản phẩm thực phẩm sống và nấu chín để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được đáp ứng

 • Meet with customers to discuss menus for special occasions such as weddings, parties, and banquets if any

Gặp gỡ khách hàng để thảo luận về thực đơn cho những dịp đặc biệt như đám cưới, tiệc tùng và tiệc chiêu đãi nếu có

 • Assist the brewers in sourcing beer adjuncts and with manual labor when needed

Hỗ trợ các nhà sản xuất bia trong việc tìm nguồn cung ứng bia và lao động thủ công khi cần thiết

 • Assist in lunch and dinner service

Hỗ trợ dịch vụ bữa trưa và bữa tối

 • Assist in washing dishes and cleaning the kitchen

Hỗ trợ rửa bát đĩa và dọn dẹp nhà bếp

REQUIREMENTS/ YÊU CẦU

 • Having a good general standard of education and graduated in Hospitality is a plus

Có một tiêu chuẩn chung về giáo dục và tốt nghiệp ngành Khách sạn là một điểm cộng

 • Having exemplary culinary skills

Có kỹ năng nấu ăn mẫu mực

 • Having good communication skills, time management skills, leadership skills and basic accounting skills in order to run a kitchen successfully

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng kế toán cơ bản để chạy nhà bếp thành công

 • The ability to work under pressure

Khả năng làm việc dưới áp lực

 • High standards of cleanliness and hygiene

Tiêu chuẩn vệ sinh và vệ sinh cao

 • The ability to handle multiple tasks at once

Khả năng xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc

 • Creativity and imagination for food presentation

Sáng tạo và trí tưởng tượng cho việc trình bày thực phẩm

 • Good command of English

Tiếng Anh tốt

 • Minimum 3 year experience in similar position in international environment.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong môi trường quốc tế.

Ứng viên phù hợp vui lòng gửi Cv vào mail: cucntk@daynghevietuc.com với cú pháp

VIỆT ÚC_PASTEUR STREET_Vị trí ứng tuyển_Họ và Tên

XEM CÁC VIỆC LÀM KHÁCH SẠN KHÁC TẠI ĐÂY

Google Map

Thông tin công ty

Địa chỉ:

Thông tin liên hệ

Ms Cúc

Điện thoại: 028 7109 3333 -104

Email: cucntk@daynghevietuc.com

Vị trí khác

VIỆC LÀM KHÁCH SẠN – GÓC TUYỂN DỤNG TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC

KHÁCH SẠN PREMIER RESIDENCES PHÚ QUỐC EMERALD BAY TUYỂN DỤNG  Hiện tại, Khách sạn Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay đang cần tuyển vị trí thực tập sinh : –

VIỆC LÀM NHÀ HÀNG – GÓC TUYỂN DỤNG TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC

CÔNG TY THE OX NOT ONLY OX TUYỂN DỤNG  Địa chỉ: 24/24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Vị trí: Nhân viên phục vụ (Full time/Part time)

VIỆC LÀM KHÁCH SẠN – GÓC TUYỂN DỤNG TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC

CÔNG TY TNHH EDEN HOTEL SÀI GÒN TUYỂN DỤNG  Địa chỉ: 38 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM. Vị trí: Lễ tân Số lượng: 03 Yêu cầu công việc:  -Giới

VIỆC LÀM PHA CHẾ– GÓC TUYỂN DỤNG TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC

KHÁCH SẠN PRAGUE QUẬN 1  TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BUFFET, NHÂN VIÊN QUÁN CÀ PHÊ  Địa chỉ: 175/ 10 – 12 Phạm Ngũ Lão, quận 1,

VIỆC LÀM PHA CHẾ– GÓC TUYỂN DỤNG TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC

CÀ PHÊ BAKA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BARISTA, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ. Địa chỉ : -Cửa hàng cà phê BaKa: 68-70 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM. -Cửa hàng cà phê

VIỆC LÀM PHA CHẾ– GÓC TUYỂN DỤNG TRƯỜNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VIỆT ÚC

SNOB COFFEE TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BARISTA, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ. Địa chỉ: -147A Trần Hưng Đạo, Q1. -185 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1. Vị trí: Barista, Nhân viên phục vụ(


Warning: file_get_contents(https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=&sensor=false): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /home/vaacgroupt/domains/daynghevietuc.com/public_html/wp-content/themes/vaacgroup/functions.php on line 521