Có 43 vị trí đang tuyển dụng

Khách sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn Centre 13.07.2018 Đang tuyển Nhân viên cho Bộ phận Buồng và Nhà hàng.

Mô tả công việc vị trí Nhân viên Buồng: 1. Làm vệ sinh & giữ vệ sinh khu vực phòng khách và khu vực công cộng –       Kí nhận chìa

Đối Tác Tiêu Biểu