THÔNG BÁO ĐỔI TÊN PAGE “Trường Dạy Nghề Bếp Việt Úc” thành “Trường Dạy Nghề Việt Úc – 402 NTMK”

Để thuận tiện cho việc quản lý thông tin.

Trường Dạy Nghề Việt Úc thông báo sẽ đổi tên page

“Trường Dạy Nghề Bếp Việt Úc” thành “Trường Dạy Nghề Việt Úc – 402 NTMK”

Link Fanpage: https://www.facebook.com/beptruongnhahang