THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2018 - NHẬP HỌC ĐỢT 2 NGÀY 30/08/2018 - NHIỀU ƯU ĐÃI CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TRƯỚC 15/08/2018

Thầy Đỗ Vũ Hoàng Tùng - Giảng Viên Quản Tri Marketing

Thầy Đỗ Vũ Hoàng Tùng

Giảng viên khác

Co Do Thi Phuong

Cô Đỗ Thị Phượng

Giảng Viên Quản Trị Nhân Sự và Chiến lược Marketing

Co Doan Thi Nhe

Cô Đoàn Thị Nhẹ

Giảng Viên Môn Chính Trị

Thay TRUONG THANH TRUNG

Thầy TRƯƠNG THANH TRUNG

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thay Cao Bao Nguyen

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thay Huynh Ky Nam

Thầy Huỳnh Kỳ Nam

Giảng Viên Quản Lý Ẩm Thực, Nghiệp Vụ Bàn

Thay Pham Hong Hai

Thầy Phạm Hồng Hải

Giảng Viên Anh Văn Tổng Quát

XEM TẤT CẢ GIẢNG VIÊN