Thầy NGUYỄN MINH CHƯƠNG

Thầy Nguyễn Minh Chương hiện đang là giảng viên Bộ môn Nghệ thuật nấu ăn, Bếp Việt Chuyên Nghiệp của Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc. Thầy hiện đang là Bếp phó khách sạn Caravelle Saigon, chuyên bếp Âu Á.

Quá trình làm việc của Thầy Nguyễn Minh Chương:

  • Khởi nghiệp từ năm 1995 tại Nhà hàng Paloma đến năm 1999.
  • 1999 – 2003: Làm việc tại Khách sạn Omni Sài Gòn.
  • 2003: làm việc tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn.

Từ năm 2003 đến nay: làm việc tại Khách sạn Caravelle Sài Gòn, chức vụ bếp phó

Hiện nay thầy đang giữ chức vụ bếp trưởng tại khách sạn New World