Thầy Nguyễn Hoàng Minh Vương

Thầy Nguyễn Hoàng Minh Vương - Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Phòng

Thầy Nguyễn Hoàng Minh Vương

Experience

 • Room Service at New World Hotels & Resort
  October 2003 – April 2004 
 • Operator at New World Hotels & Resort
  April 2004 – January 2005
 • Housekeeping Supervisor at New World Hotels & Resort
  January 2000 – May 2016
 • Operations Manager at Bitexco Financial
  June 2016 – Present

 

Giảng viên khác

Thay Cao Bao Nguyen

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thay Dinh Xuan Hiep

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thay Phan Thien Long

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Co Tu Phuoc Loc

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa

Thay Phan Minh Chau

Thầy Phan Minh Châu

Giảng Viên Bộ Môn Tổng Quan Du Lịch

Thay Nguyen Viet Hung

Thầy Nguyễn Việt Hùng

Giảng Viên Sale & Marketing

XEM TẤT CẢ GIẢNG VIÊN