Thầy Nguyễn Hoàng Minh Vương

Thầy Nguyễn Hoàng Minh Vương - Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Phòng

Thầy Nguyễn Hoàng Minh Vương

Experience

 • Room Service at New World Hotels & Resort
  October 2003 – April 2004 
 • Operator at New World Hotels & Resort
  April 2004 – January 2005
 • Housekeeping Supervisor at New World Hotels & Resort
  January 2000 – May 2016
 • Operations Manager at Bitexco Financial
  June 2016 – Present

 

Giảng viên khác

Thay Le Dinh Manh Tien

Thầy Lê Đình Mạnh Tiên

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Ẩm Thực

Thay Nguyen Le Nhat Thanh

Thầy Nguyễn Lê Nhật Thanh

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc Và Hội Nghị

Co Dang Thi Hoang Trinh

Cô Đặng Thị Hoàng Trinh

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Khách Sạn

Thay Nguyen Minh Chuong

Thầy Nguyễn Minh Chương

Giảng viên Bộ môn Bếp nóng

Thay Pham Dinh Tien

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bộ môn Bếp bánh

Co Hoang Tieu Nga

Cô Hoàng Tiểu Nga

Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh

XEM TẤT CẢ GIẢNG VIÊN