RUSSIAN COCKTAIL

Để thực hiện Russian Cocktail cần nguyên liệu như sau :
– ¾ oz (22cc) rượu Old Mr.Boston Vodka
– ¾ oz (22cc) rượu Old Mr.Boston Crème de Cacao
– ¾ oz (cc) rượu Old Mr.Bos-ton Dry Gin.

Cách làm Russian Cocktail :

Bước 1: Lắc kỹ với đá bào

Bước 2: Gạn vào ly cocktail 3 oz (90cc)

Chúc bạn thành công với công thức Russian Cocktail của VAAC!