Lịch Khai giảng - Trường QLKS Việt Úc

Sắp Khai Giảng

01 Tháng 11

Bánh Nướng Tổng Hợp

Thứ 2,4,6/Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
05 Tháng 11
14 Tháng 11

Bếp Âu Nâng Cao

Thứ 3,5,7 (18h00-21h00): 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa