Lịch Khai giảng - Trường QLKS Việt Úc

Sắp Khai Giảng

02 Tháng 03
02 Tháng 03
02 Tháng 03

Bếp Việt Nam Chuyên Nghiệp

Thứ 2,4,6 / Thứ 3,5,7: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
02 Tháng 03

Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp

Thứ 2,4,6 / Thứ 3,5,7: Thời gian đào tạo 90 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
16 Tháng 03

Bếp Âu Nâng Cao

Thứ 2,4,6 : 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa