Lịch Khai giảng - Trường QLKS Việt Úc

Sắp Khai Giảng

17 Tháng 10
21 Tháng 10

Pha Chế Rượu (Bartender)

Thứ 2,4,6/Thứ 3,5,7: 60 tiết/20 buổi

ĐĂNG KÝ HỌC
21 Tháng 10

Pha Chế Thức Uống Không Cồn

Thứ 2,4,6/Thứ 3,5,7: 39 tiết/13 buổi học

ĐĂNG KÝ HỌC
21 Tháng 10

Quản Lý Khách Sạn

Thứ 2,4,6: 75 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
22 Tháng 10
24 Tháng 10
26 Tháng 10

Bánh Âu Nâng Cao

Thứ 2,4,6: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
28 Tháng 10

Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp

Thứ 2,4,6/Thứ 3,5,7: Thời gian đào tạo 90 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
29 Tháng 10

Đội Ngũ Giảng Viên

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa