Lịch Khai giảng - Trường QLKS Việt Úc

Sắp Khai Giảng

27 Tháng 02

Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp

thứ 3,5,7; thứ 2,4,6: Thời gian đào tạo 90 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
27 Tháng 02

Pha Chế Rượu (Bartender)

Thứ 2.4,6; Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
01 Tháng 03
04 Tháng 03

Nghiệp Vụ Buồng Phòng

Thứ 3,5,7 (14h00 - 16h30): 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
04 Tháng 03
11 Tháng 03

Bếp Âu Nâng Cao

Thứ 3,5 (9h00 - 12h00): 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
16 Tháng 03
20 Tháng 03

Đội Ngũ Giảng Viên

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa

Thầy Phan Minh Châu

Giảng Viên Bộ Môn Tổng Quan Du Lịch

Thầy Nguyễn Việt Hùng

Giảng Viên Sale & Marketing

Cô Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng Viên Bộ Môn Bánh Âu

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Bàn