Lịch Khai giảng - Trường QLKS Việt Úc

Sắp Khai Giảng

22 Tháng 07
25 Tháng 07

Nghiệp Vụ Buồng Phòng

Thứ 3,5,7 (14h00 - 16h30): 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
01 Tháng 08

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Thứ 2,4,6: 60 tiết/ 20 buổi

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa