Sắp Khai Giảng

19 Tháng 03

Bếp Việt Nam

Thứ 2,4,6 ; Thứ 3,5,7: 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
24 Tháng 03

Bếp Dim Sum

Thứ 2,4,6 ; Thứ 3,5,7: 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
27 Tháng 03

Pha Chế Thức Uống Không Cồn

thứ 3,5,7 và 2,4,6 : 1 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
03 Tháng 04

Bếp Bánh Âu Nâng Cao

thứ 3,5,7 ( 18h00 -20h30 ): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
09 Tháng 04
17 Tháng 04

Bếp Bánh Âu Cơ Bản

Thứ 2.4,6 ; Thứ 3,5,7: 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
24 Tháng 04
3 Tháng 04

Pha Chế Rượu [Bartender]

Thứ 2,4,6 ; Thứ 3,5,7: 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
3 Tháng 04

Nghiệp vụ Phòng

Thứ 3,5,7 (14h00 - 16h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng Viên Bộ Môn Phục Vụ Nhà Hàng

Thầy Cao Văn Quang

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Đặng Cửu Trinh

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cồ Đức Lâm

Giảng viên Bộ môn Chiến Lược Marketing

Thầy Lữ Quốc Lương

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN