Sắp Khai Giảng

20 Tháng 11

Bếp Âu Á Cơ Bản

Thứ 2,4 (9h00-11h30) : 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
20 Tháng 11

Bếp Việt Nam

Thứ 2.4 (2h30-5h00): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
25 Tháng 11

Quản Lý Khách Sạn Thương Mại

Thứ 3,7 (15h00 - 17h00): 4 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
27 Tháng 11

Bếp Bánh Âu Nâng Cao

Thứ 2.7 (09h-11h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
27 Tháng 11

Trang Trí Bánh Kem

Thứ 2.4 (18h00-20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
28 Tháng 11

Pha Chế Thức Uống Không Cồn

Thứ 3.5.7 (18h - 20h30): 1 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
29 Tháng 11

Pha Chế Cà Phê Cơ Bản [Barista]

Thứ 2.4.6 (18h00-20h30): 1 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
30 Tháng 11

Bếp Âu Nâng Cao

Thứ 3,5 (18h00-20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
30 Tháng 11

Quản Lý Nhà Hàng

Thứ 5,7 (15h00 - 17h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa

Thầy Huỳnh Kỳ Nam

Giảng Viên Bộ Môn F&B

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng Viên Bộ Môn Phục Vụ Nhà Hàng

Thầy Cao Văn Quang

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Đặng Cửu Trinh

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cồ Đức Lâm

Giảng viên Bộ môn Chiến Lược Marketing

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN