Sắp Khai Giảng

12 Tháng 10

Lớp Bếp Bánh Âu Cơ Bản

Thứ 3,5 (18h-20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
11 Tháng 11
15 Tháng 11

Lớp Bếp Bánh Âu Nâng Cao

Thứ 2,4(09h-11h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
04 Tháng 12

Lớp phục vụ phòng

Thứ 2,4,6(18h-20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
05 Tháng 12

Lớp tiếp tân khách sạn

Thứ 3,5 (18h-20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
06 Tháng 12

Lớp Bếp Nhật

Thứ 2,4(18h-20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng Viên Bộ Môn Phục Vụ Nhà Hàng

Thầy Cao Văn Quang

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Đặng Cửu Trinh

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cồ Đức Lâm

Giảng viên Bộ môn Chiến Lược Marketing

Thầy Lữ Quốc Lương

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN