Sắp Khai Giảng

12 Tháng 03

Bếp Nhật

Thứ 2,4 (18h00 - 20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
15 Tháng 1

Bếp Bánh Âu Cơ Bản

Thứ 2.4 (18h00-20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
16 Tháng 1

Bếp Âu Á Cơ Bản

Sáng/Chiều/Tối: 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
22 Tháng 1

Bếp Việt Nam

Thứ 2,4 (14h00-17h00): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
23 Tháng 1

Pha Chế Cà Phê Cơ Bản [Barista]

1 tháng: Thứ 3,5,7 (9h00-11h30)

ĐĂNG KÝ HỌC
26 Tháng 1

Bếp Bánh Mì Cơ Bản

Thứ 6,7 (18h-20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
30 Tháng 1

Bếp Bánh Âu Nâng Cao

Thứ 3,5 (18h00 - 20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
1 Tháng 3

Bếp Âu Nâng Cao

Thứ 3,5 (18h00-20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
12 Tháng 3

Quản lý Bar cao cấp

Thứ 2,4 (18h00 - 20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng Viên Bộ Môn Phục Vụ Nhà Hàng

Thầy Cao Văn Quang

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Đặng Cửu Trinh

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cồ Đức Lâm

Giảng viên Bộ môn Chiến Lược Marketing

Thầy Lữ Quốc Lương

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN