Lịch Khai giảng - Trường QLKS Việt Úc

Sắp Khai Giảng

08 Tháng 03
09 Tháng 03

Bếp Âu Nâng Cao

Thứ 3,5,7: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
09 Tháng 03
18 Tháng 03

Quản Lý Khách Sạn

Thứ 3,5,7: 75 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
25 Tháng 03

Nghệ Thuật Trang Trí Bánh Kem

Thứ 2,4,6 / Thứ 3,5,7: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
25 Tháng 03

Quản Lý Nhà Hàng

Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Thầy Lê Đình Mạnh Tiên

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Ẩm Thực

Thầy Nguyễn Lê Nhật Thanh

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc Và Hội Nghị

Cô Đặng Thị Hoàng Trinh

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Khách Sạn

Thầy Nguyễn Minh Chương

Giảng viên Bộ môn Bếp nóng