THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2018 - NHẬP HỌC ĐỢT 2 NGÀY 30/08/2018 - NHIỀU ƯU ĐÃI CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TRƯỚC 15/08/2018

Sắp Khai Giảng

15 Tháng 08

Pha Chế Thức Uống Không Cồn

Thứ 3,5,7 ; Thứ 2,4,6: 36 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
15 Tháng 08
15 Tháng 08

Bếp Bánh Âu Cơ Bản

Thứ 2.4,6; Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
20 Tháng 08

Nghiệp Vụ Bàn

Thứ 2,4,6: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
24 Tháng 08

Nghiệp Vụ Phòng

Thứ 3,5,7 (14h00 - 16h30): 25 Buổi

ĐĂNG KÝ HỌC
25 Tháng 08
30 Tháng 08

Quản Trị Khách Sạn

: Thời gian đào tạo 2 năm

ĐĂNG KÝ HỌC
11 Tháng 09
12 Tháng 3

Quản lý Bar cao cấp

Thứ 2,4,6, (18h00 - 20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Cô Đỗ Thị Phượng

Giảng Viên Quản Trị Nhân Sự và Chiến lược Marketing

Cô Đoàn Thị Nhẹ

Giảng Viên Môn Chính Trị

Thầy TRƯƠNG THANH TRUNG

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Huỳnh Kỳ Nam

Giảng Viên Quản Lý Ẩm Thực, Nghiệp Vụ Bàn

Thầy Phạm Hồng Hải

Giảng Viên Anh Văn Tổng Quát

Thầy Đỗ Vũ Hoàng Tùng

Giảng Viên Quản Tri Marketing

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn