Lịch Khai giảng - Trường QLKS Việt Úc

Sắp Khai Giảng

03 Tháng 02

Pha Chế Rượu (Bartender)

Thứ 2,4,6: 60 tiết/20 buổi

ĐĂNG KÝ HỌC
10 Tháng 02
10 Tháng 02

Đội Ngũ Giảng Viên

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa