Sắp Khai Giảng

22 Tháng 05

Pha Chế Rượu [Bartender]

Thứ 2,4,6 ; Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
28 Tháng 05

Bếp Dim Sum

Thứ 2,4,6 ; Thứ 3,5,7: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
03 Tháng 06

Bếp Bánh Mì Cơ Bản

Thứ 3,5,7 ; Thứ 2,4,6 : 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
26 Tháng 06

Bếp Nhật

thứ 3,5,7; thứ 2,4,6: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
12 Tháng 3

Quản lý Bar cao cấp

Thứ 2,4,6, (18h00 - 20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng Viên Bộ Môn Phục Vụ Nhà Hàng

Thầy Cao Văn Quang

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Đặng Cửu Trinh

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cồ Đức Lâm

Giảng viên Bộ môn Chiến Lược Marketing

Thầy Lữ Quốc Lương

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN