Sắp Khai Giảng

13 Tháng 12

Bánh Âu Chuyên Nghiệp

Thứ 2.4,6; Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
15 Tháng 12

Pha Chế Rượu (Bartender)

Thứ 2.4,6; Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
17 Tháng 12

Bánh Nướng Tổng Hợp

Thứ 3,5,7 ; Thứ 2,4,6 : 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
18 Tháng 12

Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp

thứ 3,5,7; thứ 2,4,6: Thời gian đào tạo 90 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
18 Tháng 12

Pha Chế Cà Phê Nghệ Thuật (Barista)

30 tiết: Thứ 2,4,6 ; Thứ 3,5,7

ĐĂNG KÝ HỌC
18 Tháng 12
27 Tháng 12

Đội Ngũ Giảng Viên

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa

Thầy Phan Minh Châu

Giảng Viên Bộ Môn Tổng Quan Du Lịch

Thầy Nguyễn Việt Hùng

Giảng Viên Sale & Marketing

Cô Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng Viên Bộ Môn Bánh Âu

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Bàn