THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 - NHẬP HỌC ĐỢT 1 NGÀY 30/07/2018

Sắp Khai Giảng

25 Tháng 06

Pha Chế Cà Phê Cơ Bản [Barista]

30 tiết: Thứ 2,4,6 ; Thứ 3,5,7

ĐĂNG KÝ HỌC
26 Tháng 06

Bếp Nhật

thứ 3,5,7; thứ 2,4,6: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
26 Tháng 06

Pha Chế Rượu [Bartender]

Tối thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
02 Tháng 07

Bếp Âu Á Cơ Bản

thứ 3,5,7; thứ 2,4,6: Thời gian đào tạo 90 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
02 Tháng 07

Nghiệp Vụ Tiếp tân Khách sạn

Thứ 2,4,6 (9h00 - 12h00): 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
07 Tháng 07

Bếp Việt Nam

thứ 3,5,7; thứ 2,4,6: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
31 Tháng 07

Quản Trị Khách Sạn

: Thời gian đào tạo 2 năm

ĐĂNG KÝ HỌC
31 Tháng 07

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

: Thời gian đào tạo 2 năm

ĐĂNG KÝ HỌC
12 Tháng 3

Quản lý Bar cao cấp

Thứ 2,4,6, (18h00 - 20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC

Đội Ngũ Giảng Viên

Cô Đỗ Thị Phượng

Giảng Viên Quản Trị Nhân Sự và Chiến lược Marketing

Cô Đoàn Thị Nhẹ

Giảng Viên Môn Chính Trị

Thầy TRƯƠNG THANH TRUNG

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Huỳnh Kỳ Nam

Giảng Viên Quản Lý Ẩm Thực, Nghiệp Vụ Bàn

Thầy Phạm Hồng Hải

Giảng Viên Anh Văn Tổng Quát

Thầy Đỗ Vũ Hoàng Tùng

Giảng Viên Quản Tri Marketing

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn