Học Pha Chế – TROPICAL SODA

Học pha chế online món Tropical Soda cùng Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc (VAAC)
Các khóa học pha chế tại VAAC: https://daynghevietuc.com/khoa-hoc-lop-hoc/lop-hoc-pha-che/
Bạn muốn học pha chế tại TpHCM? Tìm trường dạy học pha chế uy tín tại Sài Gòn? Muốn được hỗ trợ việc làm ngay sau khóa học pha chế tại trường? Điện thoại: (08) 7109 3333