Học viên ưu tú

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Nguyễn Toàn Mỹ học nghề, làm nghề từ trái tim

Sinh năm 1993, từng học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Miền Nam - ngành kỹ thuật xây dựng, được 2 năm thì thấy ngành...
View details

Nguyễn Đình Chương – Quản Lý chuỗi hệ thống Nhà Hàng HUYVIETNAM Group…

Nguyễn Đình Chương, từng là học viên lớp Quản Lý Ẩm Thực K44 và Quản Trị Nhà Hàng - Khách Sạn K48A...
View details

Nguyễn Đình Chương – Quản Lý chuỗi hệ thống Nhà Hàng HUYVIETNAM Group…

Sinh năm 1993, từng học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Miền Nam - ngành kỹ thuật xây dựng, được 2 năm...
View details

Nguyễn Ngọc Dư – Trợ lý quản lý Nhà hàng nổi ELISA

Trở lại trường vào những ngày cuối năm với vai trò mới, chúng tôi không khỏi bất ngờ về ự xuất hiện của chàng...
View details

Nguyễn Toàn Mỹ học nghề, làm nghề từ trái tim

Sinh năm 1993, từng học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Miền Nam - ngành kỹ thuật xây dựng, được 2 năm thì thấy ngành...
View details

Nguyễn Đình Chương – Quản Lý chuỗi hệ thống Nhà Hàng HUYVIETNAM Group…

Nguyễn Đình Chương, từng là học viên lớp Quản Lý Ẩm Thực K44 và Quản Trị Nhà Hàng - Khách Sạn K48A...
View details

Nguyễn Ngọc Dư – Trợ lý quản lý Nhà hàng nổi ELISA

Trở lại trường vào những ngày cuối năm với vai trò mới, chúng tôi không khỏi bất ngờ về ự xuất hiện của chàng...
View details

Nguyễn Đình Chương – Quản Lý chuỗi hệ thống Nhà Hàng HUYVIETNAM Group…

Sinh năm 1993, từng học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Miền Nam - ngành kỹ thuật xây dựng, được 2 năm...
View details

Nguyễn Toàn Mỹ học nghề, làm nghề từ trái tim

Sinh năm 1993, từng học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Miền Nam - ngành kỹ thuật xây dựng, được 2 năm thì thấy ngành...
View details

Nguyễn Ngọc Dư – Trợ lý quản lý Nhà hàng nổi ELISA

Trở lại trường vào những ngày cuối năm với vai trò mới, chúng tôi không khỏi bất ngờ về ự xuất hiện của chàng...
View details