Thầy TRƯƠNG THANH TRUNG

- Bartender
- Barista
- Phe Chế Thức Uống Không Cồn

Hình ảnh & Video giảng viên

TƯ LIỆU GIẢNG VIÊN