Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

Thầy Hoàng Đình Phương

Giảng viên Bộ môn Phục vụ phòng

Thầy Trần Minh Chánh

Giảng viên Bộ môn Quản lý phòng

Thầy Nguyễn Lê Nhật Thanh

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Yến Tiệc

Thầy Nguyễn Mạnh Tưởng

Giảng viên Môn Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

Cô Ngô Thùy Đan Thanh

Giảng viên Bếp Bánh Âu

Cô Đỗ Thị Phượng

Giảng Viên Quản Trị Nhân Sự và Chiến lược Marketing

Thầy NGUYỄN MINH CHƯƠNG

Giảng viên Bộ môn Nghệ thuật nấu ăn

Thầy Lâm Trọng Bình

Giảng viên Bộ môn Nấu Ăn Chuyên Nghiệp

Sắp Khai Giảng

15 Tháng 12

Pha Chế Rượu (Bartender)

Thứ 2.4,6; Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
18 Tháng 12

Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp

thứ 3,5,7; thứ 2,4,6: Thời gian đào tạo 90 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
18 Tháng 12

Pha Chế Cà Phê Nghệ Thuật (Barista)

30 tiết: Thứ 2,4,6 ; Thứ 3,5,7

ĐĂNG KÝ HỌC
18 Tháng 12
27 Tháng 12