Đội Ngũ Giảng Viên - Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

Cô Đỗ Thị Phượng

Giảng Viên Quản Trị Nhân Sự và Chiến lược Marketing

Sắp Khai Giảng

29 Tháng 07

Pha Chế Rượu (Bartender)

Thứ 2,4,6 / Thứ 3,5,7: 60 tiết/20 buổi

ĐĂNG KÝ HỌC
31 Tháng 07
01 Tháng 08

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Thứ 2,4,6: 60 tiết/ 20 buổi

ĐĂNG KÝ HỌC
05 Tháng 08

Bánh Nướng Tổng Hợp

Thứ 2,4,6 / Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC