Đội Ngũ Giảng Viên - Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

Cô Đỗ Thị Phượng

Giảng Viên Quản Trị Nhân Sự và Chiến lược Marketing

-->