Đội Ngũ Giảng Viên - Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

Cô Đỗ Thị Phượng

Giảng Viên Quản Trị Nhân Sự và Chiến lược Marketing

Sắp Khai Giảng

27 Tháng 02

Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp

thứ 3,5,7; thứ 2,4,6: Thời gian đào tạo 90 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
27 Tháng 02

Pha Chế Rượu (Bartender)

Thứ 2.4,6; Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC