Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng Viên Bộ Môn Phục Vụ Nhà Hàng

Thầy Cao Văn Quang

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Đặng Cửu Trinh

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cồ Đức Lâm

Giảng viên Bộ môn Chiến Lược Marketing

Thầy Lữ Quốc Lương

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

Cô Lê Hoàng Tú Anh

Giảng viên Môn Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

Thầy Hoàng Đình Phương

Giảng viên Bộ môn Phục vụ phòng

Thầy Đặng Văn Minh

Giảng viên Bộ môn Giáo dục chính trị

Thầy La Kiến Mỹ

Giảng viên Bộ môn Quản Trị Nhân Sự

Thầy Trần Bảo Lộc

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Tiếp Tân

Thầy Trần Minh Chánh

Giảng viên Bộ môn Quản lý phòng

Thầy Lê Minh Nghĩa

Hiệu trưởng Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc

Thầy Lê Quốc Phong

Giảng viên Bộ Môn Quản Lý Khách Sạn

Thầy Nguyễn Lê Nhật Thanh

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Yến Tiệc

Thầy Lê Đình Mạnh Tiên

Trưởng bộ môn Quản Lý Ẩm Thực

Thầy Nguyễn Mạnh Tưởng

Giảng viên Môn Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

Cô Nguyễn Thiện Liên Phương

Giảng viên Bếp Bánh Âu

Sắp Khai Giảng

12 Tháng 10

Lớp Bếp Bánh Âu Cơ Bản

Thứ 3,5 (18h-20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
11 Tháng 11
15 Tháng 11

Lớp Bếp Bánh Âu Nâng Cao

Thứ 2,4(09h-11h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
04 Tháng 12

Lớp phục vụ phòng

Thứ 2,4,6(18h-20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
05 Tháng 12

Lớp tiếp tân khách sạn

Thứ 3,5 (18h-20h30): 3 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
06 Tháng 12

Lớp Bếp Nhật

Thứ 2,4(18h-20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC
07 Tháng 12

Lớp Phục Vụ Bàn

Thứ 3,5,7(18h-20h30): 2 tháng

ĐĂNG KÝ HỌC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN