Đội Ngũ Giảng Viên - Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa

Thầy Phan Minh Châu

Giảng Viên Bộ Môn Tổng Quan Du Lịch

Thầy Nguyễn Việt Hùng

Giảng Viên Sale & Marketing

Cô Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng Viên Bộ Môn Bánh Âu

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Bàn

Thầy Nguyễn Như Huy

Giảng Viên An Ninh Khách Sạn

Cô Lữ Xuân Trang

Giảng viên Bộ Môn Quản Lý Tài Chính

Thầy Dương Đức Huấn

Giảng Viên Bộ Mốn Bếp Âu - Việt

Thầy Lê Quang Vinh

Giảng Viên Bộ Môn Quản Lý Tiếp Tân

Cô Huỳnh Trị An

Giảng viên Bộ Môn Marketing

Cô Đoàn Thị Nhẹ

Giảng Viên Môn Chính Trị

Thầy TRƯƠNG THANH TRUNG

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Huỳnh Kỳ Nam

Giảng Viên Quản Lý Ẩm Thực, Nghiệp Vụ Bàn

Thầy Phạm Hồng Hải

Giảng Viên Anh Văn Tổng Quát

Thầy Đỗ Vũ Hoàng Tùng

Giảng Viên Quản Tri Marketing

Thầy Nguyễn Hoàng Minh Vương

Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Phòng

Thầy Cao Văn Quang

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

-->