THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2018 - NHẬP HỌC ĐỢT 2 NGÀY 30/08/2018 - NHIỀU ƯU ĐÃI CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TRƯỚC 15/08/2018

Cô Đỗ Thị Phượng

Giảng Viên Quản Trị Nhân Sự và Chiến lược Marketing

Cô Đoàn Thị Nhẹ

Giảng Viên Môn Chính Trị

Thầy TRƯƠNG THANH TRUNG

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Huỳnh Kỳ Nam

Giảng Viên Quản Lý Ẩm Thực, Nghiệp Vụ Bàn

Thầy Phạm Hồng Hải

Giảng Viên Anh Văn Tổng Quát

Thầy Đỗ Vũ Hoàng Tùng

Giảng Viên Quản Tri Marketing

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Nguyễn Hoàng Minh Vương

Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Phòng

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Thầy Cao Văn Quang

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

Thầy Hoàng Đình Phương

Giảng viên Bộ môn Phục vụ phòng

Thầy Trần Minh Chánh

Giảng viên Bộ môn Quản lý phòng

Thầy Nguyễn Lê Nhật Thanh

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Yến Tiệc

Thầy Nguyễn Mạnh Tưởng

Giảng viên Môn Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

Cô Ngô Thùy Đan Thanh

Giảng viên Bếp Bánh Âu

Thầy NGUYỄN MINH CHƯƠNG

Giảng viên Bộ môn Nghệ thuật nấu ăn

Sắp Khai Giảng

15 Tháng 08

Pha Chế Thức Uống Không Cồn

Thứ 3,5,7 ; Thứ 2,4,6: 36 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
15 Tháng 08
15 Tháng 08

Bếp Bánh Âu Cơ Bản

Thứ 2.4,6; Thứ 3,5,7: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
20 Tháng 08

Nghiệp Vụ Bàn

Thứ 2,4,6: 60 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC
24 Tháng 08

Nghiệp Vụ Phòng

Thứ 3,5,7 (14h00 - 16h30): 25 Buổi

ĐĂNG KÝ HỌC
25 Tháng 08
30 Tháng 08

Quản Trị Khách Sạn

: Thời gian đào tạo 2 năm

ĐĂNG KÝ HỌC
11 Tháng 09