Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng Viên Bộ Môn Phục Vụ Nhà Hàng

Thầy Cao Văn Quang

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Trần Thanh Lung

Giảng viên Bộ môn Pha chế

Thầy Đặng Cửu Trinh

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Cồ Đức Lâm

Giảng viên Bộ môn Chiến Lược Marketing

Thầy Lữ Quốc Lương

Giảng viên Bếp Bánh Mì

Thầy Võ Sang

Giảng Viên Bếp Dim Sum

Cô Lê Hoàng Tú Anh

Giảng viên Môn Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

Thầy Hoàng Đình Phương

Giảng viên Bộ môn Phục vụ phòng

Thầy Đặng Văn Minh

Giảng viên Bộ môn Giáo dục chính trị

Thầy La Kiến Mỹ

Giảng viên Bộ môn Quản Trị Nhân Sự

Thầy Trần Bảo Lộc

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Tiếp Tân

Thầy Trần Minh Chánh

Giảng viên Bộ môn Quản lý phòng

Thầy Lê Quốc Phong

Giảng viên Bộ Môn Quản Lý Khách Sạn

Thầy Nguyễn Lê Nhật Thanh

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Yến Tiệc

Thầy Lê Đình Mạnh Tiên

Trưởng bộ môn Quản Lý Ẩm Thực

Thầy Nguyễn Mạnh Tưởng

Giảng viên Môn Tiếp Tân Khách Sạn Quốc Tế

Cô Nguyễn Thiện Liên Phương

Giảng viên Bếp Bánh Âu

Cô Ngô Thùy Đan Thanh

Giảng viên Bếp Bánh Âu

Sắp Khai Giảng

28 Tháng 05

Bếp Dim Sum

Thứ 2,4,6 ; Thứ 3,5,7: 45 tiết

ĐĂNG KÝ HỌC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN