Đội Ngũ Giảng Viên - Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc

Thầy Lê Đình Mạnh Tiên

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Ẩm Thực

Thầy Nguyễn Lê Nhật Thanh

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc Và Hội Nghị

Cô Đặng Thị Hoàng Trinh

Giảng viên Bộ môn Quản Lý Khách Sạn

Thầy Nguyễn Minh Chương

Giảng viên Bộ môn Bếp nóng

Thầy Phạm Đình Tiến

Giảng viên Bộ môn Bếp bánh

Cô Hoàng Tiểu Nga

Giảng viên Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Đỗ Xuân Lương

Giảng viên Bộ môn Bếp Việt

Thầy Cao Bảo Nguyên

Giảng Viên Bộ Môn Pha Chế

Thầy Đinh Xuân Hiệp

Giảng Viên Bộ Môn Tiếp Tân Khách Sạn

Thầy Phan Thiên Long

Giảng Viên Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cô Từ Phước Lộc

Giảng Viên Bộ Môn Cắm Hoa

Thầy Phan Minh Châu

Giảng Viên Bộ Môn Tổng Quan Du Lịch

Thầy Nguyễn Việt Hùng

Giảng Viên Sale & Marketing

Cô Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng Viên Bộ Môn Bánh Âu

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Giảng Viên Bộ Môn Nghiệp Vụ Bàn

Thầy Nguyễn Như Huy

Giảng Viên An Ninh Khách Sạn

Cô Lữ Xuân Trang

Giảng viên Bộ Môn Quản Lý Tài Chính

Thầy Dương Đức Huấn

Giảng Viên Bộ Mốn Bếp Âu - Việt

Thầy Lê Quang Vinh

Giảng Viên Bộ Môn Quản Lý Tiếp Tân

Cô Huỳnh Trị An

Giảng viên Bộ Môn Marketing

-->