Dạy pha chế online món Mocktail Thai Tea

Chương trình dạy pha chế online do Trường Quản Lý Khách Sạn Việt Úc [VAAC] cùng nhãn hàng SunQuick và Teisseire phối hợp thực hiện.