CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu các khóa học tại Việt Úc là cung cấp cho học viên nền tảng giáo dục toàn diện để học viên tự tin đảm nhận các vị trí quan trọng trong nghề nghiệp tương lai của mình.

Khóa học Combo Bánh Nướng

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Combo Bánh Âu

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Combo Bánh Chuyên Nghiệp

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Pha Chế Thức Uống Không Cồn

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Pha Chế Cafe Nghệ Thuật (Barista)

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Combo Pha Chế Chuyên Nghiệp

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bếp Chay Hiện Đại

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bếp Dimsum Chuyên Nghiệp

Khai giảng: 12-9-2021