CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu các khóa học tại Việt Úc là cung cấp cho học viên nền tảng giáo dục toàn diện để học viên tự tin đảm nhận các vị trí quan trọng trong nghề nghiệp tương lai của mình.

Khóa học Bếp Chay Hiện Đại

Khai giảng: 15/10/2022

Khóa học Bếp Dimsum Chuyên Nghiệp

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bếp Nhật Chuyên Nghiệp

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bếp Âu Á Chuyên Nghiệp

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Combo Bếp Chuyên Nghiệp

Khai giảng: Liên hệ

Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn (Hệ Trung Cấp)

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Pha chế Rượu – Bartender (Ngắn hạn)

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bếp Việt Nam Chuyên Nghiệp

Khai giảng: 15/10/2022