CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu các khóa học tại Việt Úc là cung cấp cho học viên nền tảng giáo dục toàn diện để học viên tự tin đảm nhận các vị trí quan trọng trong nghề nghiệp tương lai của mình.

Chương Trình Đào Tạo Lập Trình Viên Chuẩn Doanh Nghiệp – Fast Track

Khai giảng: 9-9-2021

Khóa học Kinh doanh Online Bánh Nướng

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Kinh doanh Online Bánh Ngọt

Khai giảng: Liên hệ

Quản Trị Khách Sạn (Hệ Trung Cấp)

Khai giảng: 9-9-2021

Khóa học Trực tuyến Quản Lý Tiền Sảnh

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Trực Tuyến Quản Lý Bar

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Trực Tuyến Quản Lý Bếp

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Nghệ Thuật Trang Trí Bánh Kem

Khai giảng: Liên hệ