CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu các khóa học tại Việt Úc là cung cấp cho học viên nền tảng giáo dục toàn diện để học viên tự tin đảm nhận các vị trí quan trọng trong nghề nghiệp tương lai của mình.

Khóa học Quản Lý Lễ Tân Chuyên Nghiệp
(Hệ Sơ Cấp)

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Trưởng Điều Hành Pha Chế (Hệ Sơ Cấp)

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bếp Trưởng Bếp Bánh (Hệ Sơ Cấp)

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Bếp Trưởng Điều Hành (Hệ Sơ Cấp)

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Quản Lý Nhà Hàng

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Quản Lý Khách Sạn

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Quản Lý Tiếp Tân

Khai giảng: Liên hệ

Khóa học Trực tuyến Quản Lý Tiền Sảnh

Khai giảng: Liên hệ